Madihin Seni Sastra Lisan Banjar Hulu

Desa Balida - Saat ini Desa Balida mempunyai tokoh madihin yang juga salah satu Pemuda Pelopor Bidang Seni Budaya dan Pariwisata Tingkat Nasional. Beliu tidak lain adalah Sahridin seorang Sastrawan yang mempelopori seni tradisi di Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Kabupaten Balangan. Sahridin telah mempelopori sastra lisan banjar hulu yaitu seni madihin tradisional. Madihin sudah pernah beliu tampilkan di beberapa provinsi seperti Jakarta, Semarang dan Bandung. Berikut keterangan tentang seni madihin.

Madihin
Madihin berasal dari kata "madah" yang artinya mengucapkan syair. Dari kata "madah" timbul kata "madahan" kemudian berubah menjadi "madihin". Madihin berarti menuturkan syair atau pantan dengan disertai alat peramai berupa terbang. Syair madihin biasanya lahir secara spontan, disamping memang ada yang sudah terhafal, yang didapat secara turun temurun seperti syair Raragi Ampat Puluh. Dulu, dalam perlombaan madihin, Raragi Ampat Puluh termasuk syair wajib bagi peserta lomba untuk membawakannya.

Isi syair madihin itu macam-macam seperti nasihat, petuah, puji-pujian, sindiran dan humor.

Orang yang menyampaikan madihin disebut Pamadihinan. Pamadihinan ini biasanya laki-laki, bisa perempuan, biasanya sudah berusia tiga puluh tahun keatas, tetapi tidak menutup kemungkinan pamadihinan berusia di bawah tiga puluh tahun.

Sehingga pemadihin harus punya keterampilan dalam memainkan madihin. Keterampilan itu antara lain : Menguasai lagu khas madihin, terampil memukul terbang dengan irama sebagai pukulan pembuka atau membunga, pukulan memecah bunga, pukulan menyampaikan isi pesan, dan pukulan penutup. Seorang pemadihinan juga harus mempunyai suara atau vokal yang lantang dan merdu. Disamping hapal naskah syair, ia juga terampil berimpropisasi yaitu secara spontan menciptakan syair tanpa dipersiapkan terlebih dahulu.

Menurut keterangan dan pengalaman Sahridin selaku sastrawan banua, setahu beliu ada tiga pendapat mengenai asal mula madihin, yaitu :
 1. Ada yang mengatakan dari Kecamatan Angkinang yaitu di kampung Tawia, Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapat ini berbijak pada bahwa Pamadihinan banyak tersebar di pelosok Kalimantan Selatan berasal dari kampung Tawia bernama Dulah Nyangnyang.
 2. Madihin berasal dari Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sebab dahulu Dulah Nyanyang lama bermukim di Paringin dan mengembangkan madihin di sana.
 3. Madihin berasal dari utara Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia (Malaka), sebab madihin banyak dipengaruhi oleh syair malayu dan gendang tradisional semenanjung Malaka. Terbang (gendang) yang dipakai bamadihin ada persamaan dengan gendang yang dipakai oleh orang-orang Malaka dalam mengiringi syair pantun melayu.
Madihin sudah ada diperkirakan tahun 1800 yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan Selatan. Lahirnya madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat banjar.

Madihin umumnya berfungsi :
 1. Dahulunya menghibur raja atau pejabat istana. Syair yang dibawakan bersifat pujian.
 2. Sebagai hiburan masyarakat acara tertentu, misal hiburan habis panen, memeriahkan pengantin, peringatan hari besar nasional dan daerah.
 3. Sebagai nadar atau hajat mislanya bagi orang tua yang anaknya baru sembuh dari sakit, atau yang lainnya.
 4. Sebagai media informasi, penyampaian pesan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya keluarga berencana, pertanian, pendidikan, kesehatan, pemeliharaan nilai dan moral, wahana memperkokoh persatuan kesatuan dan lain-lain.
Struktur pergelaran madihin, yaitu terdiri atas :
 1. Pembukaan, yaitu melagukan sampiran sebuah pantun yang diawali dengan pukulan terbang yang disebut pukulan pembuka. Pembuka ini merupakan informasi tema yang akan dibawakan.
 2. Batabi, yaitu syairnya atau pantun yang isinya penghormatan pada penonton, pengantar, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf dan ampun jika ada terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pergelaran.
 3. Mamacah Bunga, yaitu menyampaikan syair atau pantun sesuai dengan isi tema yang dibawakan.
 4. Penutup, yaitu kesempulan dari apa yang baru disampaikan sambil menghormati penonton, dan mohon famit serta ditutup dengan berupa pantun-pantun.
Contoh :

Pembukaan
Ilahi..............
lah riang..... lah riang riut
punduk ........... di hutan
riang riut punduk dihutan .............
kaguguran ...........
kaguguran buah timbatu...........

Batabi
maaf ampun hadirin barataan
baik nang di kiwa atawa di kanan
baik di balakang atawa di hadapan
baik laki-laki atawa babinian
baik urang tuha atawa kakanakan
baik nang badiri atawa badudukan
ulun madihin sahibar bacucubaan
tarima kasih ulun sampaiakan
kapada panitia mambari kasampatan
kalu tasalah harap dimaafakan
tapi kalu rami baampik barataan

Mamacah Bunga
baampik ...... barataan
babulik ka awal kita nang pamulaan
handak dipacah makna sasampiran
supaya pantun nyaman didangarakan
riang riut punduk dihutan

kaguguran buah timbatu
irang irut muntung kuwitan
mamadahi kaina anak minantu

minantu wayahini lain banar bahari
guring malandau lacit sampai tanghari
kada bamasak sabibigi nasi
dipadahi mintuha kada maasi

amunya malam tulak pamainan
padahal pamainan dilarang ulih tuhan
urang macam itu bungul babanaran
bisa-bisa mati dikarukut bidawang

Penutup
tarimakasih ulun sampaiakan
kapada hadirin sabarataan
mudahan sampian ingat kaganangan
kapada diri ulun tukang pamadihinan
ulun madihin sahibar mamadahakan
handak manurut tasarah pian barataan
sampai disini dahulu cukup sakian
mohon pamit ulun handak batahan

rama-rama batali banang
kutaliakan ka puhun kupang
sama-sama kita mangganang
mudahan kita batamuan pulang
ilahi .................................   

(Admin/MR)
Sumber : Sahridin (sastrawan)
 

Komentar

Postingan Populer